IMG_20190806_192259_374

Dammen – våtmarken

I år, våren 2019, lät vi iordningställa en våtmark med mycket god hjälp av bidrag ifrån det nationella landsbygdsprogrammet.

Våtmarken, dammen, är placerad där det fram till 1894 var en sjö. Då gjordes en sjösänkning för man vill börja bruka den marken. Tiderna förändras och behoven likaså. Nu önskar man in mer vatten i landskapen. Dammen gynnar den biologiska mångfalden, den kommer ge oss möjlighet att bevattna betena runt omkring, den fungerar som näringsfälla samt att den är otroligt vacker så den är även till för rekreation.