Billinge Gårdsmjölk

Billinge Gård

Mjölkgård med eget mejeri i hjärtat av Roslagen.

Billinge gård drivs av oss, Jacob och Anette Gustawson. Gården ligger 1,5 mil norr om Norrtälje . Familjen består också av våra två söner, Nils och Albin som båda gillar att köra stora maskiner och vallhunden Dinkum (Working Kelpie) samt några katter.

På gården finns idag ca 130 mjölkkor och ca 60 kalvar. Förutom kor och kalvar finns även några får. Gården håller 400 hektar öppet landskap genom odling av vall, spannmål och baljväxter.

Vi vill erbjuda er ett modernt sätt att köpa mjölk direkt av Din bonde. Mjölken är endast lågpastöriserad, ej homogeniserad. Så den är som mjölk är naturligt, grädden flyter upp och kan skummas av.

Vår filosofi

Vi älskar våra djur och vi älskar våra marker i naturen. Att ta hand om dessa på ett så hållbart sätt som möjligt är vår ledstjärna. Djuren står alltid i fokus, mår de bra så mår vi bra. Jorden vi brukar ser vi som vår uppgift att förvalta på bästa tänkbara sätt som möjligt, då det är ett arv av våra förfäder och som vi vill lämna över till nästa generation i ett friskt och bra tillstånd. Vi har ett ansvar inför framtiden. Markerna som betas av vår kor har formats av just betande mular sen urminnes tider. Man kan känna de historiska vindarna viska när man går över betesmarkerna. I en av hagarna finns gravar sen den yngre järnåldern.

Vi måste också utveckla vårt företag hela tiden, vi vill att när den dagen är kommen att vi ska kliva åt sidan, då ska det vara någon som ser möjligheterna blomstra med just denna gård.

Hitta till vår gård