Kråkans Bo

Visst känner du Mamma Mu och Kråkan? Här i Billinge har Kråkan sitt bo som du kan besöka. Lek en stund med hans grejer, läs en saga från de många böcker Kråkan samlat på sig eller rita några teckningar. Mamma Mu hälsar också på i Kråkans bo ibland.

Kråkans bo_Kråkan
Kråkans bo_kökshörn